Strategie na příštích pár týdnů do zářijového klíčového jednání amerického Fedu

Pomalu se blížíme vyčerpání možností poklesu, i když z klasického hlediska by mělo dojít – a dojde – k opětovnému otestování úrovně 9,300 u DAX a 1825/30 u S&P, než budeme moci opět stoupat.

Pevně věřím, že americký dolar tento výprodej vede. Všechno „zlo“ pochází z toho, jak monetární systém vytváří dluhy hlavně v amerických dolarech a poté recykluje kapitál zpět na americké kapitálové trhy. Čína si dovolila tuto recyklaci a peněžní systém FIAT zpochybnit, tržním cenám ale dovoluje diktovat kurz čínského juanu a v budoucnu aktivovat projekt Hedvábné stezky.

Zde je jednoduché vysvětlení, proč si myslím, že americký dolar vede trhy:

USD posiluje:

  • zvyšuje cenu obsluhování ohromného dolarového dluhu
  • vytváří devalvaci, aby byl zachován podíl exportu
  • snižuje ceny komodit
  • snižuje růst rozvíjejících se tržních ekonomik
  • vývozci přicházejí o trh

USD oslabuje:

  • komodity rostou
  • snižuje se dluhová a komoditní zátěž
  • růst se přenastavuje na vyšší úroveň

Žijeme ve FIAT ekonomice, kde USD představuje rezervní měnu. Od začátku finanční krize jsme zažili masivní nárůst celkového dluhu; McKinsey odhaduje, že celosvětový dluh vzrostl od roku 2007 o 57 000 mld. USD. Nechám vás o tomto čísle popřemýšlet ještě tak dvě minuty. Celosvětový poměr zadlužení vůči HDP tak vzrostl o 17 procentních bodů (průměr je >200% dluh k HDP).

To znamená, že 57 bilionů USD nového dluhu udržuje světovou ekonomiku při životě, avšak většinu tohoto dluhu vytvořily rozvíjející se ekonomiky, které si levně napůjčovaly v dolarech a investovaly do svých domácích ekonomik. Nyní, kdy USD dosáhl maxima, dosáhla maxima i „dluhová zátěž“, a to právě v okamžiku, kdy silný dolar způsobil, že komodity jsou nejlevnější za posledních 15 let – což znamená žádný skutečný příjem.

Úvěrový cyklus, tedy úvěrové spready, dosáhl na podzim 2014 zatím největšího minima – to byla první známka rostoucích „nákladů na kapitál“ (CoC), které do té doby byly spíše jednosměrné.

Dolarový index (DXY) dosáhl maxima v květnu a akciový trh poté na přelomu července a srpna. Maximum USD se krylo s konečným poklesem komodit, což znamenalo pěknou smršť: silný americký dolar a vyšší kapitálové náklady, což vedlo k obrovským výzvám k uhrazení doplatku u dluhů denominovaných v USD, které mají samozřejmě všechny rozvíjející se ekonomiky, takže to, jestli jsou čistý exportér nebo importér bylo najednou nedůležité. K tomu přidejte masivní anti-pákový cyklus v bankovním sektoru díky regulacím a kapitálové náklady zůstanou na vysoké úrovni, kterou jsme zažili na podzim roku 2014.

Americký dolar nás k této korekci dovedl a pomocí výše popsaných mechanismů nás vyvede i ven.

Závěr

Trhy by nedovolily takové hluboké korekce v letech 2010, 2011, 2012, 2013 a 2014 a skutečnost, že k tomuto kroku včera došlo, částečně potvrzuje, že se posunujeme směrem ke stavu/režimu, kdy monetární politika nedokáže pomoci, kde si centrální banky stále více uvědomují, že nevýhody příliš nízkých sazeb převyšují jejich výhody. Že by první vlaštovka oznamující konec éry „předstírat a prodlužovat“?

V podstatě jsme nyní zažili začátek skutečného obchodního cyklu, který umožňuje korekce, nastavuje ceny a lepší strukturu marží u kapitálových nákladů – pokud máte pocit, že včerejšek byl náročný/zlý, pak jásejte a uvědomte si, že ekonomika z tohoto boje vyjde silnější, pokud se tedy tyto závěry potvrdí.